Podręcznik użytkownika

PodręcznikPośrednikSprawozdania PFGenerowanie Sprawozdania

Proces przygotowania Sprawozdania PF

Wszystkie dane umieszczone w Sprawozdaniu zależą od bieżącego uzupełnienia odpowiednich zakładek i formularzy w POIF.

Pierwszym etapem jest utworzenie Sprawozdania tj. dodanie odpowiedniego na podstawie przygotowanego uprzednio przez Administratora aplikacji szablonu. Po dodaniu Sprawozdania użytkownik ma możliwość jego edycji bądź usunięcia. Na tym etapie możliwy jest podgląd dokumentu.

Po upewnieniu się, że dane zawarte w Sprawozdaniu są kompletne i prawidłowe należy nadać sprawozdaniu status „zamknięte”. Od tego momentu nie będzie możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Tylko zamknięte Sprawozdanie stanowi ostateczny dokument, który należy wygenerować, przekazać do podpisu, następnie wysłać do Menadżera.

Raz na kwartał Pośrednik Finansowy wraz ze Sprawozdaniem ma obowiązek przygotować i przesłać Wniosek o wypłatę wynagrodzenia.

Więcej informacji:

Podstawowe funkcje