Podręcznik użytkownika

PodręcznikMenadżerProjekty

Projekty

Projekty to najwyższy poziom grupowania danych w programie POIF.

Projekty definiowane są przez pola:

  • departament,
  • krótka nazwa,
  • pełna nazwa,
  • SL2014: Nazwa Beneficjenta,
  • SL2014: Model Wdrażania.

Aby wyświetlić listę projektów naciśnij tutaj lub uruchom według menu: Menedżer > Projekty.

Projekty wyświetlać mogą wszyscy użytkownicy programu.

Dodawanie

Aby uruchomić dodawanie projektów naciśnij tutaj lub uruchom według menu: Menedżer > Projekty, a następnie kliknij ikonkę dodaj.

Dodawać projekty mogą tylko użytkownicy o roli: administrator.

Karta (podsumowanie informacji)

Aby wyświetlić kartę projektu uruchom listę projektów, a następnie kliknij na nazwę wybranego projektu.

Wyświetlać kartę projektu mogą wszyscy użytkownicy programu.

Edycja

Aby przejść do edycji projektu uruchom listę projektów, a następnie kliknij na przycisk edytuj znajdujący się obok projektu, który chcesz edytować.

Edytować projekty mogą tylko użytkownicy o roli: administrator.

Usuwanie

Aby uruchomić kasowanie projektu uruchom listę projektów, a następnie kliknij na przycisk usuń znajdujący się obok projektu, który chcesz usunąć.

Usuwać projekty mogą tylko użytkownicy o roli: administrator.

Nie można usunąć projektu, do którego dodane są nabory albo Umowy o Finansowanie.