Podręcznik użytkownika

PodręcznikMenadżerSprawozdania BGKUtworzenie Sprawozdania

Wycofanie dokumentu, który ma podlegać korekcie

W przypadku braku akceptacji przez Menadżera pierwotnego dokumentu (tj. np. Wniosku o wypłatę Wynagrodzenia, Wniosku o wypłatę Transzy czy Sprawozdania) należy go wycofać.

W zależności od rodzaju dokumentu (jego zawartości merytorycznej) należy wejść na odpowiednią zakładkę w POIF i wyświetlić listę dokumentów. Przy danym wierszu wybrać przycisk wycofaj.

Dopiero po wycofaniu dokumentu przez Menadżera, Pośrednik Finansowy będzie miał możliwość sporządzenia korekty dokumentu.

Więcej informacji:

Korekty Wniosku o Wypłatę Wynagrodzenia

Korekty Wniosku o Wypłatę Transzy

Korekty Sprawozdania PF