Podręcznik użytkownika

PodręcznikMenadżerSprawozdania BGKUzupełnianie pól Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy) w Sprawozdaniu

Uzupełnianie pól Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy) w Sprawozdaniu

W celu uzupełnienia pól Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy), które mają wyświetlić się na docelowym dokumencie Sprawozdania należy wejść na podsumowanie informacji o danym Sprawozdaniu.

W tym celu należy wyświetlić listę Sprawozdań klikając tutaj lub uruchomić ją poprzez menu: Menedżer > Sprawozdania.

Na ekranie pojawi się tabela, z której należy dokonać wyboru odpowiedniego Sprawozdania, następnie wybrać ikonkę Dodatkowe pola

Na ekranie wyświetli się lista z nagłówkami do wszystkich tabel Sprawozdania.

Przy odpowiednim tytule należy kliknąć edytuj. Wówczas na ekranie pojawi się edytor tekstu, w którym, można dodać dowolny opis.

Należy mieć na uwadze, iż korzystanie z samego edytora tekstu nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem w programie operacji, w tym samym jego bieżące użycie nie odświeża sesji. Może zostać ona automatycznie zakończona bez zapisania zmian (więcej na ten temat w rozdziale Samoczynne wylogowanie).

Na tym etapie można zrezygnować z dalszych czynności poprzez wybór przycisku anuluj, który znajduje obok tytułu ekranu. Wówczas zmiany nie zostaną zapisane.

Do zatwierdzenia zmian służy przycisk zapisz.