Podręcznik użytkownika

PodręcznikMenadżerSprawozdania BGKProces przygotowania Sprawozdania

Proces przygotowania Sprawozdania

Proces przygotowania Sprawozdania należy rozpocząć od uzupełnienia odpowiednich zakładek w POIF. Wszystkie wprowadzone za dany okres informacje zostaną automatycznie umieszczone w Sprawozdaniu.

Kolejnym etapem jest utworzenie Sprawozdania tj. dodanie odpowiedniego na podstawie przygotowanego uprzednio przez Administratora szablonu. Po dodaniu Sprawozdania użytkownik ma możliwość wprowadzania dodatkowych informacji, a także jego edycję/ usunięcie. Na tym etapie możliwy jest podgląd dokumentu korzystając z przycisków podgląd lub podgląd html.

Po upewnieniu się, że dane zawarte w Sprawozdaniu są kompletne i prawidłowe należy nadać sprawozdaniu status „zamknięte”. Od tego momentu nie będzie możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Tylko zamknięte Sprawozdanie stanowi ostateczny dokument, który należy wygenerować i przekazać do podpisu dyrekcji.

Więcej informacji

Uzupełnianie pól Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy) w Sprawozdaniu

Zamykanie sprawozdania tj. zablokowanie możliwości dalszej jego edycji

Generowanie Sprawozdania