Podręcznik użytkownika

PodręcznikPodstawowe informacje o programieFunkcje

Funkcje

Dodawanie – do wprowadzania nowych wpisów służy przycisk dodaj, który znajduje się obok tytułu ekranu. Po jego wybraniu pojawi się odpowiedni formularz, który należy uzupełnić. Wprowadzone informacje należy potwierdzić znajdującym się pod formularzem przyciskiem dodaj.

Edycja – do edycji wpisu służy przycisk edytuj znajdujący się przy wierszu dla jednostkowego wpisu. Po jego wybraniu pojawi się uzupełniony uprzednio formularz. Zmodyfikowane zapisy należy potwierdzić znajdującym się pod formularzem przyciskiem zapisz.

Anulowanie – aby przerwać edycję formularza należy wybrać przycisk anuluj, który znajduje się obok tytułu ekranu.

Usuwanie – do skasowania uprzednio wprowadzonego wpisu służy przycisk usuń. Po jego wybraniu wyświetli się formularz uzupełniony o dane, które chcemy trwale z systemu usunąć. Przeprowadzenie operacji należy potwierdzić znajdującym się pod formularzem przyciskiem usuń.

Podsumowanie informacji – do wyświetlenia informacji na temat wybranego elementu służy przycisk . Wyświetlony ekran będzie zawierał podgląd najważniejszych informacji o wybranym kryterium.

Podgląd HTML – aby wyłącznie wyświetlić dokument na ekranie, bez konieczności zapisywania na dysku należy użyć przycisku podgląd.

Generowanie dokumentu w formacie pdf – w celu wygenerowania wybranego dokumentu w wersji pdf należy przy danym wierszu wybrać przycisk pobierz.

Generowanie wielu dokumentów w formacie pdf – w celu wygenerowania kompletu dokumentów w ramach wybranej kategorii, w wersji pdf, należy przy wierszu dla jednostkowego wpisu lub po wejściu na ekran podsumowujący obok tytułu ekranu, wybrać przycisk pobierz wszystko.

Generowanie załącznika – w celu wygenerowania wybranego załącznika należy po wejściu na ekran podsumowujący , przy wierszu dla jednostkowego wpisu wybrać przycisk pobierz załącznik.

Generowanie załączników – w celu pobrania wszystkich załączników przygotowanych w ramach wybranej kategorii należy przy wierszu dla jednostkowego wpisu lub po wejściu na ekran podsumowujący obok tytułu ekranu, wybrać przycisk pobierz załączniki.

Filtr, służący do wyszukiwania/ ograniczania wyświetlanych elementów na liście rozwijalnej po ciągu znaków.

Służy do powiększenia pola wyboru

Służy do zmniejszenia pola wyboru